Van een BOOM aan de Rupel

Toneelspel in 17 taferelen. Alex Vinck verzorgde de geschiedkundige verantwoording.

Van een BOOM aan de Rupel
5 euro

Toneelspel in 17 taferelen. Alex Vinck verzorgde de geschiedkundige verantwoording.

About the Book

Voorwoord Margriet Amelinckx (°1933 +2001):

“Het historisch toneelspel “Van een BOOM aan de Rupel” is gebaseerd op feiten, die in geschiedkundige boeken van de gemeente Boom vermeld worden. Het werd geschreven in opdracht van de Basisschool G.O. Boom Centrum, waar het voor het eerst werd opgevoerd door de meer dan honderd leerlingen van de school (1994).

Verscheidene Boomse en enkele niet-Boomse figuren komen erin voor. Ze worden met hun toenaam genoemd. De voornaam erbij is verzonnen, evenals de andere persoonsnamen. Ook de echtparen zijn fictief. “Van een BOOM aan de Rupel” wordt gespeeld door kinderen, maar is vooral bestemd voor een volwassen publiek”.

Voor de geschiedkundige teksten werd vooral geput uit de publicaties van Alex Vinck (°1926 +2007), echtgenoot van Margriet.

Het toneelstuk bevat volgende bedrijven:

*Eerste tafereel: De Nameloose Boome
*Tweede tafereel: De Grote Brand te Antwerpen
*Derde tafereel: Het Geleeg
*Vierde tafereel: De Hondefretters
*Vijfde tafereel: De Geschiedenisles
*Zesde tafereel: De Beurs
*Zevende tafereel: Het Straatleven
*Achtste tafereel: De Oorlog ’40-’45
*Negende tafereel: De Bevrijding
*Tiende tafereel: De Produktiemaatschappij
*Elfde tafereel: De Tunnel
*Twaalfde tafereel: Het Onderwijs
*Dertiende tafereel: De Consumptiemaatschappij
*Veertiende tafereel: In de Taveerne
*Vijftiende tafereel: De Eeuweling
*Zestiende tafereel: Het Milieu
*Zeventiende tafereel: Finale

Softcover
112 pagina’s
Goede staat
Op de achterzijde van de omslag restanten van kleefstof van een label

Prijs: 5 euro (+ verzendkosten)

3 exemplaren voorradig.

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Boom aan de Rupel’


Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."