Categorieën
Algemene geschiedenis Boom

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN DE VOORDRACHT OVER “HET SCHEPENZEGEL”

Terug naar overzicht jaarboek 1995-1996
(Foto: gemeentelijk fotoarchief Boom)

door Dhr. P. MARNEF (Burgemeester Boom)