Categorieën
Begraafplaats Erepark

VAN CAMMEREN LODEWIJK

LODEWIJK VAN CAMMEREN

INDEX EREPARK

Leopoldus Ludovicus Van Cammeren

Geboren op zondag 8 september 1889 te Boom (soldaat 2 kl. Mil. 1909/3de linie 2/3), zoon van Gommarus Franciscus Van Cammeren  en Anna Catharina Van Herck. Leopoldus werd binnengebracht in het veldhospitaal nr.49, rue Baniël nr.2 in de “section du séminaire”met abdomale kwetsuur met doorboorde ingewanden aan de rechterzijde. Hij werd gewond door een obusscherf op 3 mei 1915 om 3.45u in de Steenstraat toen hij koffie ging halen achter de loopgrachten. Op 24 november 1915 werd er een stuk darm verwijderd en terug aaneengehecht. Een oude abces in het kleine bekken heeft buikvliesontsteking teweeggebracht waaraan hij tenslotte op vrijdag 26 november 1915 te Coutances(F) om 20.20u. is bezweken(overlijdensakte nr.241 van de stad Coutances dd 20 september 1916-7 november 1916).

Op 18 januari werd voor Leopoldus als ereteken een brevet aan het gemeentebestuur bezorgd. De weduwe van Leopoldus mocht dit in ontvangst nemen. Het bestuur der thesaurie en openbare schuld richtte op 18 mei 1921 volgende brief tot de weduwe van Leopoldus: ” Ik heb de eer u terug te zenden het voorloopig brevet van militair pensioen nr.2244. Ten einde my in staat te stellen de noodige veranderingen te brengen aan uw brevet van chevronsrente door uw laatste huwelyk veroorzaakt, verzoek ik u my te laten geworden een attest der gemeenteoverheid aanduidend het getal en de voornamen der kinderen gesproten uit uwen trouw met wylen heer L.L.Van Cammeren.” Leopoldus werd begraven te Coutances op zondag 28 november 1915 om 14.00u. Vervoegde het leger in: 1909

Leopoldus huwde te Boom op 25 mei 1912 met Florentina Rens(°Boom 12 december 1890). Florentina huwde een tweede maal in 1920 te Boom Egied Emiel Rijmenans. Zij ontving een uitnodiging om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen en woonde toen in de Vrijheidshoek nr.21.