Categorieën
Artikels jaarboeken

VOORWOORD JAARBOEK 1990-1991

Terug naar overzicht jaarboek 1990-1991

Na een enigszins valse start op 10 maart 1988 werd de draad ter oprichting van een Boomse geschiedkundige kring in 1989 door het gemeentebestuur opnieuw opgenomen. De vertraging, die werd opgelopen door de gemeenteraadsverkiezingen van 1988, werd echter al vlug goedgemaakt. Na een eerste contactvergadering tussen de belangstellenden en het gemeentebestuur op 29 mei 1989 volgde reeds op 20 september 1989 de installatie van een voorlopig bestuur, dat de eigenlijke oprichting van de geschiedkundige kring zou voorbereiden.

Op 21 maart 1990 was het dan zo ver! De oprichting van een geschiedkundige kring van Boom was een feit, waardoor een belangrijke lacune in het Boomse culturele leven werd opgevuld.

Ondertussen bestaat de geschiedkundige studiegroep ‘Ten Boome’ bijna twee jaar en heeft deze vereniging reeds verschillende activiteiten op haar palmares.

Haar doelstelling om niet alleen het Rupeliaanse en het Boomse verleden te bestuderen, maar ook om met lezingen en voordrachten een uitstraling naar de bevolking toe te ontwikkelen, resulteerde in een aantal belangrijke referaten. Zij worden in het onderhavige jaarboek, samen met het jaarverslag van het werkjaar 1990-1991, gebundeld tot een uniek en lezenswaardig document. Een document dat zich niet alleen richt tot de leden van ‘Ten Boome, maar dat zich duidelijk ook aanbiedt als lectuur voor elkeen die geïnteresseerd is in het verleden.

Wie eenmaal de dynamiek en de uitstralingskracht van deze relatief jonge Boomse vereniging geproefd heeft, zal naar alle waarschijnlijkheid samen met mij reeds reikhalzend uitkijken naar het volgende jaarboek. Want wie ‘A’ zegt, kan de ‘B’ van Boom niet achter de kiezen houden.

Ik hoop dan ook dat het eerste jaarboek van Ten Boome, slechts het eerste -maar niet onbelangrijke- tastbare resultaat zal zijn uit een lange reeks succesvolle werkingsjaren, die ik hiermede de vereniging toewens.

G. Van Dyck
Schepen voor Cultuur